Ordlista

 

Fastighetsköp

Agente inmobiliario – Fastighetsmäklare

Inmueble – Fastighet

Vendedor – Säljare

Comprador – Köpare

Contrato de Arras – Reservationskontrakt

Comunidad de propietarios – Ägarförening/Samfällighet

Escritura de compraventa – Köpebrev/Lagfart fastighetsköp

Nota Simple – Utdrag ur fastighetsregistret

Registro de la Propiedad – Fastighetsregistret

Plusvalía – Reavinst/Fastighetens värdestigning (Betalas av säljaren)

Valor Catastral – Taxeringsvärde

Certificado de Eficiencia Energética (CEE) – Energieffektivitetscertifikat 

Cédula de habitabilidad/Licencia de primera ocupación – bebolighetsintyg (nödvändigt för att skriva kontrakt med vatten-, el- eller gasbolag)

Copia simple – Kopia på lagfarten

Resident – Att vara bosatt i Spanien

Padron (Empadronamiento) – Inskrivning i kommunen

Los gastos de comunidad – Föreningsavgifter

 

Skatter 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) – Moms 

Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) – Stämpelskatt vid köp av nyproduktion

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) – Överlåtelsekatt

Impuesto sobre Bienes inmuebles (IBI) – Kommunal fastighetsskatt

Impuesto sobre el patrimonio – Förmögenhetsskatt

Impuesto sobre sucesiones y donaciones – Arvs- och gåvoskatt 

SINK-skatt – Särskild inkomstskatt för svenskar bostatta i utlandet

Número de identidad de extranjero (NIE) – Identifikationsnummer för utlänningar (NIE-nummer)

Número de Identificación Fiscal (NIF) – Skatteidentifikationsnummer för privatpersoner

Certificado de Identificación Fisca (CIF) – Skatteidentifikationsnummer för bolag 

Documento Nacional de Identidad (DNI) – Identifikationsnummer för spanska medborgare

 

Juridiskt

Gestoría – Företag som hjälper till vid juridisk administration

Abogado – advokat

Apoderado – fullmakt

 

Besiktning 

Fastighetsbesiktning – Inspección de propiedad

Mögel – Moho 

Svartmögel - Moho negro

Fukt – Humedad

Asbest – Amianto alternativt asbesto. Uralita och fibrocemento används också

Stammar – Bajantes

Stambyte – Cambio de bajantes

Planritning – Plano

Elinstallation – Instalación eléctrica

Vatteninstallation (dricksvatten) – Tubería de alimentación de agua (potable)

Avlopp – Desagüe

Isolering – Aislamiento

Akustisk(ljud)isolering – Aislamiento acustico

Värmeisolering – Aislamiento térmico

Dubbelglasfönster – Ventanas de doble acristalamiento

Ventilation – Ventilación