Mäklarens ansvar

I Sverige är vi vana med att fastighetsmäklaren måste vara registrerad och för detta krävs bland annat att de har utbildning från universitet eller högskola inom fastighetsförmedling, fastighetsvärdering, fastighetsrätt, ekonomi, skatterätt, civilrätt och byggnadsteknik.

Detta krävs inte av fastighetsmäklare i Spanien vilket innebär att de inte heller har samma skyldigheter. Däremot är det vanligt förekommande att flera olika fastighetsbyråer i Spanien listar samma objekt, ibland med olika priser vilket resulterar i större konkurrens och en mycket svårare arbetssituation för de spanska mäklarna.