Juridiskt ombud

Det är inget krav, men det är rekommenderat att anlita en lokal advokat, jurist eller annat ombud som hjälper dig genom köpprocessen och som kan de lagar, regler och de skatterättsliga frågorna som uppstår vid ett fastighetsköp i Spanien. Det är viktigt att du förstår och får allt förklarat och att du vet att proceduren går lagligt till. Många fastighetsbyråer i Spanien kan ofta hjälpa till att förmedla juridiska kontakter till dig som köpare men naturligtvis går det även att leta fram en själv, det viktigaste är att du litar på ditt ombud då det är du som anlitar och betalar för denne. Svensk lag gäller inte vid köp av fastighet i Spanien.

Vad gör mitt juridiska ombud?

Ditt ombud kollar bland annat så allt ser rätt ut och att inga skulder finns på fastigheten som du planerar att köpa. De kan även hjälpa dig med att ordna ett NIE-nummer samt öppna upp ett konto på en spansk bank, vilket är nödvändigt för alla som köper en bostad i Spanien. Ditt juridiska ombud i Spanien kan även representera dig med hjälp av en fullmakt på tillträdesdagen när lagfarten skrivs hos notarien, om du inte har möjlighet att delta själv.