Besiktning av fastigheter i Spanien

Mögel

På många ställen runtomkring i Spanien är luftfuktigheten mycket hög under långa perioder. För att undvika uppkomst av mögel är det viktigt att den fukt som kommer in i väggar och golv även ska kunna komma ut. Detta kan man förebygga genom god ventilation och att fastigheten från början är konstruerad med material som andas så fukten inte stannar kvar. När du är på visningar i Spanien är det viktigt att du luktar noga i alla rum, garderober och en eventuell källare efter en frän och lätt irriterande lukt då detta kan vara svartmögel. Det är vanligt att man i spanska bostäder finner svartmögel i badrummen då ventilation vanligtvis saknas och kondensen blir kvar. En del säger även att ett badrum i söderläge med öppningsbart fönster är det bästa då solen torkar ut fukten. Markfukt är också mycket vanligt så kontrollera hur dräneringen ser ut kring huset så inte grunden står och är sur. 

Om det luktar mycket doftförbättring och doftspray bör du också ta dig en funderare på varför. Om bostaden står tom, dvs att ingen bor där kan det också vara bra att ha i åtanke på att mäklarna kan åka till fastigheten en stund innan för att öppna fönster och ventilera ut eventuella illaluktande dofter, var därför noga med att titta om fönster står öppna när ni ankommer till fastigheten.

Asbest

År 2001 totalförbjöds asbest i Spanien, till skillnad från i Sverige där det förbjöds redan på tidigt 80-tal. Materialet finns dock fortfarande kvar och framförallt i äldre byggnader. Flertalet av de fastigheter som byggdes i Spanien mellan 1965 och 1984 innehåller asbest i exempelvis rörledningar för vatten/avlopp, gasledningar, ventilationsrör, golvplattor, takpannor och fasader. Det har även använts som isolering samt i fix och fog till kakel. Vissa experter menar på att de spanska medborgarna lever med tre miljoner ton asbest runtomkring sig. På spanska heter asbest amianto alternativt asbesto, men kallas även Uralita som är namnet på det företag som sålde materialet. Uttrycket fibrocemento förekommer också. 

I Spanien ska det anlitade företaget vara registrerade i RERA (Registro de Empresas con Riesgo de Amianto) och de har skyldighet att göra upp en plan för bortforsling av asbest enligt artikel 12 i RD 396/2006.

Asbest är ofarligt när det sitter fast. Det är inte förrän materialet påverkas mekaniskt som fibrerna kan frigöras och bildar ett damm som kommer in i kroppens luftvägar vid inandning. Sjukdomar som orsakas av asbesthantering är bland annat lungcancer, Mesotheliom, lungsäcksförtjockning och Asbestos. 

Stambyten

Stambyten är inget som görs särskilt frekvent i Spanien vilket betyder att de stammar som sitter i äldre fastigheter kan vara i dåligt skick. Försäkra dig om att ett stambyte redan är gjort alternativt att föreningen i den fastigheten du planerar att köpa en lägenhet i har planer på att göra det. Undvik att köpa en lägenhet i en fastighet som har rörstammar av fibercement(asbest) då dessa vanligtvis vittrar sönder efter ett antal år och kan orsaka både vattenskador och hälsorisker. Ska du köpa ett hus? Försök få tillgång till eventuella planritningar där det framgår hur VA & Elinstallationen passerar i huset. Det är vanligt att ritningar saknas om huset är gammalt.

Isolering

Om du planerar att köpa en fastighet i Spanien för att övervintra eller bo året runt är det viktigt att kolla om huset är isolerat för att undvika att frysa och undika höga uppvärmingskostnader. Vanligtvis byggs inte spanska fastigheter med isolering. På sommaren kan värmeisoleringen dessutom ge en tvärtomeffekt och hålla bostaden svalare. Den akustiska isoleringen är lika viktig att undersöka, särkilt i gamla fastigheter där fönstren är tunna med enkelglas (2 mm är vanligt) vilket kan göra att trafikbuller i större städer kan uppfattas som störande. Innerväggar är vanligen tunna och saknar isolering så att man hör grannarnas röster är inget som är ovanligt om man bor i lägenhet eller radhus.

Ventilation

Att det känns instängt och att luften är dålig när man kliver in i en spansk bostad är vanligt och det beror troligtvis på att ventilation saknas. Idag finns smarta lösningar som drivs med solenergi alternativt kan man sätta ventiler vid dörrar och fönster för bättre luftbyte. Detta är en bra investering för att undvika att ha fönster öppna under vintern och släppa ut värme från bostaden.